• 24ωρη προστασία
  24ωρη προστασία

  Άραγε, ένα ποσό της τάξης των € 90.000 που θα καλύψει τις άμεσες οικονομικές ανάγκες μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, είναι πολυτέλεια;

   

  Αλήθεια, εσείς πόσο κάλυμμα έχετε; Ας είμαστε ήσυχοι... μόνο με € 128 το χρόνο.

 • Εξασφάλιση σπουδών
  Εξασφάλιση σπουδών

  Η πιο οικονομική κάλυψη του γονιού σε ένα σοβαρό ατύχημα. Με εγγυημένες καταβολές στο παιδί € 5.000 κάθε χρόνο και μέχρι να ολοκληρώσει τις σπουδές του,

   

  μόνο με € 109 το χρόνο.

 • Χειρουργικές αμοιβές
  Χειρουργικές αμοιβές

  Ένας λογαριασμός που συμπληρώνει τις παροχές του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και χωρίς πρωτότυπες αποδείξεις, εκταμιεύει ποσό που ανάλογα με το είδος της επέμβασης μπορεί να φτάσει μέχρι και € 10.000.
  Σε λίγο κοντά σας με νέα βελτιωμένη έκδοση...

 • Προστασία δανείου
  Προστασία δανείου

  Σε αντίθεση με τις Τράπεζες, η ασφάλιση αποπληρωμής δανείου κοντά μας καλύπτει όχι μόνο το ενδιαφέρον της Τράπεζας αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάμε.

   

  Μόνο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του Πελάτη μας,

 • Περιοδική Υπενθύμιση
  Περιοδική Υπενθύμιση

  Η υπηρεσία με την οποία ανταποδίδουμε μέρος της εμπιστοσύνης σας. Απτή απόδειξη της φιλοσοφίας μας που συνοψίζεται στη φράση "προσωπική έγνοια και φροντίδα" για τους ανθρώπους που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας.
  Δωρεάν και αποκλειστικά για τους Πελάτες μας.

 • Ξένοιαστες Αποδράσεις
  Ξένοιαστες Αποδράσεις

  Ένα εξειδικευμένο προϊόν ασφάλισης για να σας συνοδεύει σε κάθε σας ταξίδι στο εξωτερικό ή ακόμη και στην Ελλάδα, από 1 ημέρα μέχρι και 6 μήνες. Με ένα ευρύτατο φάσμα καλύψεων, αποζημιώνει από την απώλεια αποσκευών και τα έξοδα περίθαλψης μέχρι και ζημιές σε τρίτους, με κόστος από € 47.

 • Δώρο Υγείας / Κάλυμμα Ευθύνης
  Δώρο Υγείας / Κάλυμμα Ευθύνης

  Διαγνωστικές εξετάσεις για όλους, ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, ιστορικού, σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές.
  Σε συνδυασμό με την ασφάλιση οικογενειακής Αστικής Ευθύνης και κόστος για όλη την οικογένεια, μόνο με € 95 το χρόνο.

 • Πρωτοβάθμια Ιατρική Φροντίδα
  Πρωτοβάθμια Ιατρική Φροντίδα

  Μετά τις διαγνωστικές εξετάσεις για όλους, σειρά έχουν οι ιατρικές επισκέψεις. Είτε για μια ιατρική συμβουλή, είτε για μια εκτίμηση, ακόμη και για μια δεύτερη γνώμη, κλινικοί ιατροί από δέκα βασικές ειδικότητες, θα βρίσκονται στη διάθεση σας για να σας προσφέρουν τη γνώση τους
  μόνο με € 63 το χρόνο.

 • Ευέλικτη Αποθεραπεία
  Ευέλικτη Αποθεραπεία

  Το προϊόν που εγγυάται την επιλογή στην αντιμετώπιση των εξόδων ενός ατυχήματος. Με μια απαράμιλλη ευελιξία, λειτουργεί το ίδιο καλά είτε μέσα είτε έξω από το νοσοκομείο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, με ή χωρίς αποδείξεις, τόσο για την περίθαλψη όσο και για την αποθεραπεία, από € 42 το χρόνο.

 • ΠΟΔΗΛΑΤώ
  ΠΟΔΗΛΑΤώ

  Μια εξαιρετική λύση στις ανάγκες του σύγχρονου ποδηλάτη. Είτε σε αστικές διαδρομές, είτε στο βουνό, είτε στις διακοπές, οι παροχές του προγράμματος προσφέρουν κάλυψη στο ποδήλατο, στον ίδιο τον ποδηλάτη αλλά και στην ευθύνη του σε τρίτους, με κόστος από € 53 για ένα χρόνο.

Σχεδιάσαμε για σας...

 
CallUsFree
 
SignTo
 
CheckMotorIns

 

Τι λένε οι πελάτες μας

Επιλέξτε εδώ και διαβάστε σχόλια ανθρώπων που επιλέγουν να εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας.

Η γνώμη σας μετράει ...

Πως θα χαρακτηρίζατε την ιστοσελίδα μας:

gdpr

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

του Μεσίτη Ασφαλίσεων Κωνσταντίνου Αθ. Μπουγιούκου

 

1. Γιατί θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ1) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ2) σας:

Με την συμπλήρωση του Εντύπου Αναγκών Πελάτη ή / και των εγγράφων που θα μας κοινοποιήσετε, μας δηλώνετε ότι θέλετε να αναζητήσουμε την βέλτιστη ή / και περισσότερες συμβάσεις ασφάλισης για τις ανάγκες σας, σύμφωνα με όσα θα προκύψουν από τη σχετική μελέτη κι εσείς θα επιλέξετε.

Εμείς θα εντοπίσουμε το ασφαλιστήριο και τη σύνθεση των καλύψεων που απαντούν στις ανάγκες σας, λαμβανομένων υπ’ όψιν των παραμέτρων που οι ασφαλιστικές εταιρίες προσδιορίζουν και εντάσσουν τον προς ασφάλιση κίνδυνο σε ομοιογενή κατηγορία κινδύνων, υπολογίζοντας το κατάλληλο και αναλογικό για τα δεδομένα σας ασφάλιστρο, συνεκτιμώντας τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν.

Τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή / και ΕΚΔΠΧ που θα σας ζητήσουμε και θα μας δηλώσετε, είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου και την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης που ενδέχεται να προκύψει. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ρωτάμε και βασιζόμαστε απόλυτα, συνιστά υποχρέωσή σας από τον ασφαλιστικό νόμο (Ν. 2496/1997) προς την ασφαλιστική εταιρία που τυχόν θα επιλέξετε, επιτρέποντάς μας παράλληλα να υπολογίσουμε το σωστό ασφάλιστρο.

Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας έχουμε ζητήσει να επηρεάσουν την κρίση μας στην εκτίμηση των αναγκών σας και των εισηγήσεών μας και ενδεχομένως να θεμελιώσει δικαίωμα στην ασφαλιστική εταιρία να ζητήσει ακόμη και την καταγγελία του ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί.


2. Σε τι είδους επεξεργασία θα προβούμε:

Αφού καταγράψουμε τα στοιχεία που θα σας ζητήσουμε, θα προβούμε για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας (π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, διαγραφή, καταστροφή), χρησιμοποιώντας τη βοήθεια αυτοματοποιημένων ή μη μέσων.

Η χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για τη λήψη απόφασης στην εκτίμηση ή / και επικαιροποίηση των αναγκών σας, μας επιτρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις για τις εισηγήσεις μας πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.


3. Για πόσο χρόνο θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο:

Τα δεδομένα σας που έχουν καταχωρηθεί σε αρχείο μας, είτε σε έγχαρτη είτε και σε ηλεκτρονική μορφή, διατηρούνται για συγκεκριμένο χρόνο, ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:

 • Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνονται πέντε (5) έτη από τη λήξη ή την διακοπή της ασφαλιστικής σύμβασης που επιλέξατε να προβείτε με τη διαμεσολάβησή μας, εκτός εάν απαιτηθεί μεγαλύτερο διάστημα για την παραγραφή τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνονται πέντε (5) έτη είτε από την ημερομηνία υποβολής της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΠΧ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΚΔΠΧ) είτε από την ημερομηνία ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΠΧ) για προωθητικούς / ερευνητικούς σκοπούς, όποια είναι μεταγενέστερη, χωρίς έκτοτε να προβείτε σε ασφαλιστική σύμβαση με τη διαμεσολάβησή μας. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την/τις προαναφερθείσα/ες ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ οποτεδήποτε με αίτημά σας, το οποίο θα επιφέρει τη διαγραφή των δεδομένων σας σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του.


4. Πως διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας:

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.


5. Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας:

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και ποιοί είναι οι αποδέκτες τους (Άρθρο 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
 • Δικαίωμα στη διόρθωση για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας (Άρθρο 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
 • Δικαίωμα στη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) για τη διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη (Άρθρο 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
 • Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, κλπ. (Άρθρο 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
 • Δικαίωμα στη φορητότητα για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο χρησιμοποιούμενο μορφότυπο (Άρθρο 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).

 

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας με την αποστολή σχετικής επιστολής στην έδρα μας (Βούρβαχη 3, 117 43 Αθήνα) ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για μας διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και των ΕΚΔΠΧ σας, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας.

 

6. Πού θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας:

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στα τμήματα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία είτε συνεργαζόμαστε (π.χ. πάροχοι ψηφιακών λειτουργιών για αποστολή email, sms, κλπ.), είτε συνεργάζεται η ασφαλιστική εταιρία που θα επιλέξετε, με σκοπό την  ορθή ανάληψη του κινδύνου και με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου αποζημίωση (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρούς, πραγματογνώμονες, ερευνητές αποζημιώσεων, κλπ.).  Ενδέχεται επίσης να διαβιβασθούν σε δημόσιες αρχές ή τρίτους βάσει επιταγών νόμου ή δικαστικών αποφάσεων για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή από την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται από εμάς να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.


7. Πως θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (για προωθητικούς σκοπούς):

Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που σας αναφέρουμε πιο πάνω, θα επεξεργαστούμε μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως τα ΕΚΔΠΧ) για τους εξής σκοπούς:

 • Για τη λήψη πληροφοριών που αφορούν στην ικανοποίησή σας από το ασφαλιστήριό σας ή/και τις ασφαλιστικές εταιρίες ή/και τους συνεργάτες μας ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (φυσικά και νομικά πρόσωπα).
 • Για την προώθηση άλλων ή συμπληρωματικών με τις ανάγκες σας ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.


Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας (για προωθητικούς σκοπούς) με αποστολή σχετικού αιτήματος στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για προωθητικούς / ερευνητικούς σκοπούς.


8. Πως μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία / διαμαρτυρία:

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr


1 Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων") όπως αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας [όνομα, αριθμός ταυτότητας, σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου (Άρθρο 4 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)].


2 Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν ενδεικτικά στην υγεία, καθώς και στην φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, κλπ. (Άρθρο 9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).


v1.6/20180522